Begär inloggning
Här kan du som är ny elev på JENSEN education få din inloggning. Fyll i fälten nedan så kommer ett mail gå ut till den e-postadress du anger. I detta mail finns en länk som du måste klicka på för att bekräfta att din e-postadress är giltig. Efter det får du dina inloggningsuppgifter.
Det viktigaste för oss som utbildningsarrangör är att göra dig som deltagare nöjd. För att uppnå detta ägnar vi mycket tid åt att utveckla kurser, knyta de bästa lärarna till oss och skapa en utbildningsmiljö som främjar utveckling och lärande.

Det kanske allra viktigaste är dock att du som deltagare har rätt förväntningar på utbildningen och att du inte missat någon information som är nödvändig att känna till när du påbörjar en utbildning. Vi har därför sammanställt några punkter med sådant som alla som börjar våra utbildningar ska känna till, så att inga missförstånd uppstår.

  1. Distansutbildningar är anpassade för pc, om inget annat anges.
  2. För utbildningar på gymnasienivå ansvarar du själv för att se till att du har de förkunskaper som krävs.
  3. Det är viktigt att närvara på distansutbildningarnas fysiska träffar i möjligaste mån.
  4. Kurslitteratur är obligatorisk om inget annat anges. Du ansvarar själv för att skaffa denna.
  5. Vid distansutbildning är den programvara som står i litteraturlistan obligatorisk. Du ansvarar själv för att skaffa denna.
  6. JENSEN education ansvarar endast för utbildningens genomförande. Alla frågor rörande studieekonomi, blanketter och liknande handhas av våra samarbetspartners på komvux eller CSN.
  7. Som student förväntas du ta fullt personligt ansvar för dina egna studier. Det innebär att delta på lektioner, genomföra övningar, litteraturstudier, projektarbeten, praktik och prov som ingår i utbildningen.
  8. Som student förväntas du att själv söka den information som behövs under studietiden. Sådant publiceras i regel av projektledare och lärare i klassens gemensamma forum på JENSEN online. Du är skyldig att där ta del av utlagd information minst två gånger i veckan.
  9. Personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer kommer att sammanställas i klasslistor. Viss information kommer även läggas ut på JENSEN online som kontaktlista för klassen. I enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) krävs studentens godkännande för detta. I och med ditt undertecknande av detta papper tillåter du att JENSEN education sparar denna information digitalt och gör den tillgänglig genom publicering på JENSEN online.
Genom att kryssa i rutan bekräftar jag att jag tagit del av och godkänner dessa punkter.
 
Personnummer:
(yymmdd-xxxx)
Postnummer:
(5 siffror)
E-postadress: